XVIII Majówka z Panem Prusem

Tradycją stało się już, że społeczności nałęczowskich szkół biorą aktywny udział w organizacji Majówki
z Panem Prusem. W tym roku impreza ta odbyła się już po raz osiemnasty. A uczniowie ,,żeromszczaka”
i ,,ekonomika” po raz pierwszy wzięli w niej udział pod wspólnym szyldem Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.

W sobotę uczennice naszej szkoły prezentowały się w konkursie elegancji podczas Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W parku zdrojowym przy Starych Łazienkach, w przepięknych strojach stylizowanych modą przełomu XIX i XX wieku, na tle zabytkowych samochodów, nasze dziewczęta wyglądały zjawiskowo.

W niedzielę wspólnie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Nr 2 mieszkańcy Nałęczowa, kuracjusze
i turyści mogli poczytać w specjalnie dla nich zaaranżowanej ,,strefie relaksu”. Dla najmłodszych przygotowane były kolorowanki, książeczki i słodkie upominki.

XVIII Majówka z Panem Prusem była okazją do wspominania sylwetki wielkiego polskiego pisarza,
ale też okazją do promocji naszej ,,nowej” szkoły w środowisku lokalnym.

A. Goliszek