Absolwenci Żeromskiego

Rocznik 2017/2020

 Agata Dados ukończyła liceum na profilu matematyczno – fizycznym ze średnią ocen: 5,18, co uplasowało ją na najwyższym miejscu podium, wyników szkolnych. Pasjonuje się fotografią i astronomią. Na chwilę obecną czeka na wyniki rekrutacji – studia, na kierunku Finanse i Rachunkowość Politechniki Lubelskiej. Agata chętnie angażowała się w życie szkoły, niejednokrotnie biorąc czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych na szczeblu lokalnym jak i gminnym/powiatowym.

Gratulujemy sukcesu i życzymy, aby po wakacyjnym wypoczynku skutecznie podejmowała kolejne wyzwania.

 

Rocznik 2016/2019

Kamila Samoń uczennica w roku szkolnym 2018/2019 została najlepszą absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie ze średnią 5,24.

Naukę rozpoczęła w 2016 wybierając jako przedmioty rozszerzone geografię oraz język angielski. Była uczennica wzorową, zaangażowaną w życie klasy.  Pełniła funkcję klasowego skarbnika. Równocześnie odnosiła sukcesy w licznych konkursach m. in. strzeleckich,  poświęconych tematyce plastycznej czy językowych.

Przez cały okres nauki w Liceum była stypendystką Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

 

Rocznik 2015/2018

Dominika Pszczoła dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin wiedzy. Trzykrotna laureatka Nagrody Starosty Powiatu Puławskiego „Być Najlepszym”. Zajęła pierwsze miejsce w XI Wojewódzkim Turnieju Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Studentka Prawa UMCS.

 

Rocznik 2014/2017

Marianna Yermolenko finalistka 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego ,,Deutschfreund – 2017”, zdobywczyni 4 miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego ,,An der KUL istDeutschcool – 2017” w KUL w Lublinie. W uznaniu jej dotychczasowych osiągnięć imiennie zaproszona przez prof. dr hab. Armena Edigariana, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na studia w tej najstarszej polskiej uczelni. W roku szkolnym 2015/2016 laureatka Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. W roku szkolnym 2016/2017 najlepsza absolwentka Liceum oraz zdobywczyni Nagrody Głównej Starosty Puławskiego „Być Najlepszym” za wybitne osiągnięcia naukowe. Podjęła studia na kierunku ekonomika przedsiębiorstw w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Rocznik 2013/2016

Dominika Bednarczyk stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/16, trzykrotna laureatka Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. Podjęła studia na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

Rocznik 2014/2015

Karol Machnikowski laureat Nagrody Głównej Starosty Puławskiego dla najlepszego ucznia w powiecie puławskim za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. Podjął studia na Politechnice Warszawskiej – kierunek informatyka.

 

Rocznik 2010/2011

Agnieszka Strzyżyńska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała również na Georg-August-UniversitätGöttingen w Niemczech. Zajmuje się doradztwem personalnym, marketingiem i Human Resources. Stypendystka niemieckiej organizacji DAAD. Obecnie odbywa staż jako asystentka ds. marketingu w Berlinie. Aktywnie działa w programie Erasmus+ organizując wymiany międzynarodowe dla młodzieży. Jest współzałożycielką nieformalnej grupy „Nie daj sobą pomiatać!” zajmującej się problemem przemocy i cyberprzemocy w szkołach. Pasjonatka literatury.

 

Rocznik 2006/2007  

mgr Aleksandra Żurek absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. W Instytucie Mikrobiologii i Biotechnologii – prowadziła badania w dziedzinie wirusologii i immunologii na temat: „Wirus Grypy. Właściwości, zmienność i główne epidemie”, „Aktywność przeciwwirusowa wybranych olejków eterycznych wobec wirusów HHV-1, VSV i EMCV”. Aktualnie odbywa studia doktoranckie; temat rozprawy doktorskiej wykonywanej w Zakładzie Wirusologii i Immunologii: „Wpływ alfa-ketoglutaranu na osteogenezę w modelach osteoblastów in vitro”.

Rocznik 2001/2002

Dr psychologii Anna Oroń absolwentka Wydziału Psychologii oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł doktora w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  Współpracowała z ośrodkami naukowymi w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wykładała na uczelniach w Warszawie, Lublinie i Poznaniu. Wyniki swoich badań prezentowała w publikacjach naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie kontynuowała pracę naukową w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, jednocześnie pracując jako psycholog i logopeda w poradni  psychologiczno – pedagogicznej. Obecnie pracuje w dziale badań klinicznych w międzynarodowej firmie farmaceutycznej w Warszawie.

Rocznik 2000/2001

Paulina Sykut – Jeżyna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna Polsatu i Polsatu News. Jest absolwentką dwóch kierunków: kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku prezentuje prognozę pogody w Polsacie. Od roku 2011 współprowadzi program Must Be the Music. Tylko muzyka.. Od jesieni 2015 roku wraz z Agnieszką Popielewicz prowadzi kulisy programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.

  

 

Rocznik 1990/1991

Dr hab. Barbara Grabowska absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu

 

Rocznik 1989/1990

Dr hab. Mariola Chomczyńska absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek – biologia. W 1995 roku została zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska stanowiącego jednostkę Wydziału Inżynierii Środowiska PL. W ramach pracy naukowej głównie zajmuje się badaniami dotyczącymi wykorzystania syntetycznych jonitów w rekultywacji zdegradowanych gleb. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów w postaci wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych z następujących przedmiotów: biologia i mikrobiologia, ekologia i ochrona przyrody. 

 

Dr hab. Robert Litwiński Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS. Kierownik Zakładu historii najnowszej na wydziale humanistycznym UMCS. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny UMCS. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Lanckorońskich. Kierownik Grantu Zespołowego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Redaktor naczelny organu PTH-OL „Rocznik Lubelski”; Członek Rady Naukowej ” Res Historica”.

Dr n. med. Beata Tałataj – Pastuszak absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskała pierwszy i drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Jest autorką pracy doktorskiej z rehabilitacji kardiologicznej. Obecnie pracuje na Oddziale Kardiologii Szpitala MSW Lublinie jaka specjalista  kardiolog. 

Rocznik 1988/1989

Dariusz Mirosław Prawnik – absolwent wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Stypendysta Lock Haven University (Pensylwania, USA), uzyskał także dyplom ESL w Truman College w Chicago (USA), słuchacz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego Université de Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany z międzynarodowymi korporacjami i projektami międzynarodowych instytucji finansowych. Początkowo zatrudniony w Polsko – Brytyjskim Programem Rozwoju Przedsiębiorczości (Lublin). Następnie przedstawiciel Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w komercyjnych bankach w Polsce oraz manager projektów EBOR i Komisji Europejskiej – SME Finance Facility (Londyn-Warszawa). Obecnie, od blisko 10 lat, prawnik francuskiego banku Société Générale SA – Odział w Polsce. Mieszka w Warszawie, chętnie wraca do Nałęczowa.

 

 

Agata Marcewicz – Szymańska Artystka, śpiewaczka sopranowa. Naukę śpiewu rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie śpiewu solowego Aliny Naumowicz. W latach 1991-98 kontynuowała naukę na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jeszcze w okresie studiów brała udział w koncertach edukacyjnych Filharmonii Narodowej i Filharmonii Lubelskiej. Po ukończeniu studiów współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Obecnie współpracuje z Filharmonią Narodową realizując koncerty edukacyjne oraz z innymi filharmoniami w Polsce. Koncertuje w kraju i za granicą. Dokonała nagrań radiowych i telewizyjnych. W swoim dorobku artystycznym ma wiele partii operowych i operetkowych. W 2002 roku za działalność koncertową i szerzenie polskiej kultury poza granicami kraju artystka została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W roku 2011 Program 1 Polskiego Radia wydał album płytowy Nie zapomnisz mnie z piosenkami przedwojennymi w wykonaniu Agaty Marcewicz-Szymańskiej i Krakowskiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją Tomasza Chmiela.

 

Dr hab. Sławomir Patyra, prof. nadzw.  Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 1994 r. pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. Od października 2013 r. zatrudniony również w Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autor kilkudziesięciu publikacji  naukowych, w tym monografii Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, a także współautor podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego oraz ustrojów państw współczesnych. Od 2010 r. jest stałym ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2013 r. jest również radcą prawnym.

 

 Rocznik 1978/1979 

Grzegorz Kobus Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Zarządu NSH od początku jej działalności. Karierę zawodową rozpoczął w latach 80-tych w Urzędzie Miasta i Gminy Nałęczów, następnie związany jako dyrektor z firmą Vega. Od 1990 r. na stanowisku v-ce Prezesa ds. Handlu i Gastronomii w Nałęczowskiej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej. W 1998 r. wybrany został na Prezesa Zarządu tejże spółdzielni.  

 

 

Grzegorz Bednarczyk Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Banku Spółdzielczym w Nałęczowe, od 1 sierpnia 1994 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. Mocno związany ze społecznością lokalną. Był jednym z założycieli ,,Bankowego Towarzystwa Rowerowego” powołanego do życia 14 września 2006 roku, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzowanie turystyki rowerowej w ramach jako formy rekreacji i promowania zdrowego trybu życia. Pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą. 

 Rocznik 1968/1969

Prof. Sławomir Partycki Prof. zw. dr hab. inż. absolwent Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Socjologii) oraz Szkoły Głównej Handlowej. Pracował na różnych stanowiskach na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Został kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji UM, następnie Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Od 2005 roku pełni funkcje dyrektora Instytutu Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W 2006r uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W trakcie swojej pracy odbył szereg stażów naukowych m.in. na uniwersytetach w Bonn, Kolonii i San Diego w USA. Jest członkiem Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Od 1987 pełnił funkcję prezesa w Regionalnym Towarzystwie Przyjaciół Wąwolnicy. Profesor jest członkiem Rady Naukowej Muzeum na Zamku w Lublinie oraz przewodniczącym i animatorem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.

Rocznik 1959/1960 

 Ks. Marian Stasiak Prof.  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziekan przez trzy kadencje i reformator Wydziału Prawa KUL. Następnie kierownik Katedry Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego tej uczelni. Założyciel Domu Opieki nad Dziećmi Niepełnosprawnymi w Lublinie, inicjator i prezes Fundacji „Beniamin”. Obdarzony godnością prałata papieskiego, nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowany m.in.: aksjologią porządku prawnego, prawem małżeńskim, prawem katolickich Kościołow wschodnich.   

Archiwa
Archiwum
Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Ostatnie wpisy