Branżowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas miesięcznych kursów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy.

Kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej, w wybranym przez ucznia zawodzie np.:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą zajmującym się naprawą samochodów, kontrolą ich stanu technicznego oraz stopniem zużycia podzespołów. Często w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z elektromechanikiem pojazdów samochodowych. Może pracować w warsztacie lub serwisie samochodowym.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności zawodowych:

 1. diagnozowanie pojazdów samochodowych;
 2. obsługa pojazdów samochodowych;
 3. naprawa pojazdów samochodowych

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: sprawność fizyczna i manualna, zdolność koncentracji, zainteresowania motoryzacyjne.

 1. Piekarz

Głównym zajęciem piekarza jest produkcja pieczywa. Do jego obowiązków należy także właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków, wyrób ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, dzielenie i kształtowanie kęsów ciasta oraz nadzór procesu pieczenia. Dodatkowych umiejętności od piekarza wymaga produkcja rogali, chałek i drożdżówek.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do następujących czynności zawodowych: przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich; sporządzania półproduktów piekarskich; dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie; przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: sprawność fizyczna; zdolności manualne; umiejętność pracy w zespole; umiejętność rozróżniania barw i smaków; dbałość o higienę osobistą; zamiłowanie do przedmiotów ścisłych.

 

 1. Lakiernik

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Praca lakiernika wymaga wiele cierpliwości i precyzji, dlatego większość pracowników zatrudnionych w zakładzie wykonuje czynności wstępne, takie jak wygładzanie nadwozia z chropowatości czy malowanie podkładowe. Dopiero po zdobyciu wyższych kwalifikacji i doświadczenia miejscem pracy lakiernika mogą być specjalistyczne kabiny lakiernicze zaopatrzone w pistolety pneumatyczne.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności zawodowych:

 1. przygotowania powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych;
 2. nanoszenia powłok lakierniczych;
 3. wykonywania renowacji powierzchni lakierowanej

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: dokładność; cierpliwość; uzdolnienia techniczne; zdolności manualne; zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 1. Kucharz

Kucharz to zawód dla osób z pasją i talentem kulinarnym. Do jego głównych zadań należy przygotowywanie potraw z różnych zakątków świata. Kucharz powinien przestrzegać norm surowcowych, potrafić ocenić jakość półproduktów i gotowych potraw oraz obliczyć ich wartość odżywczą i energetyczną. Bardzo ważnym elementem jego pracy jest umiejętność przygotowania dań w atrakcyjnej i wyszukanej formie.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do następujących czynności zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w zawodzie: zainteresowania kulinarne; sprawność fizyczna i manualna; uzdolnienia plastyczne; wyobraźnia i kreatywność; umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; dbałość o higienę osobistą.

 

 1. Fryzjer

Fryzjer to ważna osoba dla każdego, kto dba o własny wygląd. Zawodowo zajmuje się oceną stanu skóry głowy i włosów, doborem fryzury, strzyżeniem, koloryzacją, ondulacją, układaniem fryzur okolicznościowych i przedłużaniem włosów. Zadaniem dobrego fryzjera jest nie tylko wykonywanie poleceń klienta, ale też umiejętność zasugerowania i zastosowania własnej wizji wizerunku.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do następujących czynności zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur.

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: zdolności manualne; wyobraźnia; zmysł estetyczny; dbałość o własny wizerunek; komunikatywność, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji

 

 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Praca elektromechanika pojazdów samochodowych polega na montażu, kontroli i naprawie układów elektrycznych w samochodach. Podstawowe zadania tego fachowca to obsługa urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Usługi świadczone przez elektromechanika zwykle łączone są z usługami mechanika pojazdów samochodowych, jednak z uwagi na szybki postęp techniki ta dziedzina uznawana jest za bardziej przyszłościową.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów

pojazdów samochodowych.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności zawodowych:

 1. obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 2. diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 3. naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: uzdolnienia techniczne i manualne; komunikatywność; spostrzegawczość; dokładność; precyzja działania.

 

 1. Cukiernik

Praca cukiernika polega na produkcji wszelkiego rodzaju słodkości oraz tworzenie elementów dekoracyjnych. Odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów i dodatków do produkcji. Cukiernik musi dbać o należyte przechowywanie produktów, musi znać receptury tworzenia wyrobów i stosować różnorodne przepisy dopasowane do okazji i wymagań klientów. Do jego obowiązków należy także dokumentacja produkcji, rozliczanie przyjętych i wydanych surowców oraz organizacja swojego stanowiska pracy.

W ramach kształcenia w zawodzie uczeń zdobędzie kwalifikację:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.

W ramach tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie przygotowany do następujących czynności zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 2. sporządzania półproduktów cukierniczych;
 3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 4. dekorowania wyrobów cukierniczych.

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w zawodzie: podzielność uwagi; kreatywność; poczucie estetyki; dbałość o porządek; wrażliwość węchowa i smakowa; zdolności manualne; dokładność; dbałość o higienę osobistą.