Misja Szkoły

    

                         Żymy

              do ciągłEgo zaspokajania

                     potRzeb

   Uczniów i ich ROdziców poprzez

               świadoMe i odpowiedzialne

                        kSztałcenie oraz wychowywanie

          młodego cZłowieka

          pozwalająCe „kreować”

  postawy społecZne

                 na miArę wizji Polski

  Stefana ŻeromsKiego – naszego Patrona