Biologiczno-medyczna

Klasa biologiczno-medyczna

 1. Opis kształcenia – klasa biologiczno-medyczna
 2. Zasady rekrutacji
Klasa

 

Cykl kształcenia

 

Języki obce

 

Przedmioty rozszerzone

 

biologiczno-medyczna 3 lata Pierwszy język obcy:
język angielski (od podstaw, 3.0h/3.0h/3.0h)
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)Drugi język obcy:
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)

 

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia 

Przedmioty rozszerzone do wyboru:
chemia
język polski

 

 

Uczeń klasy biologiczno-medycznej wybiera obowiązkowo biologię oraz przedmiot dodatkowy rozszerzony spośród następujących: chemia, język polski.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach o różnym poziomie zaawansowania.
Do szkoły będą także przyjmowani kandydaci spoza systemu rejestracji elektronicznej.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym pozwolą absolwentom podjąć studia na kierunkach takich jak: biologia, ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia. Jeśli chcesz w przyszłości zostać lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, pielęgniarką, położną, studiować kierunki związane z analityką medyczną, fizjoterapią, stomatologią, genetyką, nanotechnologią, inżynierią biomedyczną, kosmetologią czy chemią stosowaną wybierz klasę biologiczno-medyczną.
Nasza szkoła stale współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz UMCS w Lublinie. W ostatnich latach uczniowie z klasy o tym profilu uczestniczyli w różnorodnych zajęciach organizowanych przez uczelnie partnerskie, np. zajęcia biologiczne w prosektorium oraz w „Nocy biologów”na UMCS, brali udział w pokazach chemicznych na UMCS oraz w warsztatach udzielania pierwszej pomocy we współpracy z UM. Jedna z uczennic została finalistką centralnego etapu „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu”, otrzymali wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „Powtórka przed maturą”.
W naszej szkole istnieją możliwości rozwijania pasji sportowych, co przekłada się na konkretne osiągnięcia w tej dziedzinie. W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie zajęli II miejsce w etapie centralnym „Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn z SKS-u do AZS-u”. Z sukcesami brali także udział w zawodach w tenisie stołowym.

 

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Symbol oddziału IC
 • Maksymalna ilość punktów: 200
 1. Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 2. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  chemia
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania
 5. Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 6. Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 7. Ocena z języka polskiego
 8. Ocena z języka obcego

 

 • Wymagania dodatkowe – brak