Śladami wspomnień…

Wieczorem 19 maja 2018 roku grupa uczennic z Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie  po raz kolejny włączyła się w organizację Nocy Muzeów. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia, tradycyjne odbywająca  się w Muzeum Stefana Żeromskiego, czyli tak zwanej Chacie, podporządkowana została wspomnieniom o przedwcześnie zmarłym synu pisarza, Adamie Żeromskim. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentów utworu O Adamie Żeromskim wspomnienie. Jest to świadectwo ogromnej miłości rodzicielskiej Żeromskiego oraz zapis rozpaczy i bólu ojca po śmierci ukochanego złotego chłopca. Wśród lektorów świetnie wypadły przedstawicielki naszej szkoły: Paulina Błaszczyk, Justyna Pszczoła, Kamila Samoń i Julia Szlendak, przygotowywane przez p. Bożenę Kursę. Do zaprezentowania publiczności przypadły im w udziale fragmenty opisujące działalność Adasia Żeromskiego w harcerstwie oraz wzruszające momenty zmagania się młodego, pełnego życia człowieka z postępującą chorobą. Dyskretne dźwięki gitary harmonijnie komponowały się z czytanymi tekstami – na twarzach słuchaczy zaobserwować można było zadumę, w wielu przypadkach po policzkach popłynęły łzy wzruszenia. Lektorzy zapalili również  znicze pod Mauzoleum Adasia Żeromskiego, symbolicznie wyznaczając w ten sposób drogę od Chaty do miejsca wiecznego spoczynku zakopiańskiego skauta. Po wysłuchaniu pięknej prozy odczytano również poemat Stefana Żeromskiego pod tytułem Wisła. Zwiedzający zostali zaproszeni do dyskusji na temat twórczości pisarza, a także do obejrzenia interesującej ekspozycji. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w tak niezwykłym i pouczającym wydarzeniu.

Monika Wicha