Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Kierując się zasadą „nic o nas bez nas”, a także chcąc efektywne wpływać na życie szkoły, uczniowie wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli oraz opiekuna samorządu. W roku szkolnym 2016/2017 przewodniczącą samorządu szkolnego jest Agata Matysiak, wiceprzewodniczącą Dominika Pszczoła, Anastasiia Bugajchuk, Daria Sych. Opiekę nad samorządem sprawuje mgr Małgorzata Gajdzińska.  

Masz pomysł, który chciałbyś zrealizować. Przyjdź do nas i podziel się nim. Jesteśmy właśnie dla Ciebie. Chcemy aby każdy w naszej szkole czuł się spełniony i dowartościowany. Nie bój się wyrażać swoich opinii. Zaangażujmy się w życie szkoły, bo przecież to właśnie My ją “budujemy”. Za nasz cel stawiamy sobie stworzenie jak najbardziej dogodnych warunków do nauki i rozwijania pasji. Zatroszczymy się o Twoja przyszłość. Jesteśmy zdeterminowane i gotowe do pracy. Liczymy na owocną współpracę i mamy nadzieję że spełniły Wasze oczekiwania. 

Zadania samorządu uczniowskiego:

  • czuwanie nad bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku podczas imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
  • nadzorowanie akcji charytatywnych,
  • współpraca z ośrodkami kultury i środowiskiem lokalnym,
  • troska o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne,
  • reprezentowanie społeczności szkolnej, kontakt z wychowawcami klas w ramach organizacji różnych przedsięwzięć.