Wspólne kolędowanie w „Willi Seniorówka”

Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie kolędowe w Domu Opieki nad Osobami
w Podeszłym Wieku i Niepełnosprawnymi „Willa Seniorówka” w Strzelcach. W piątek, 5 stycznia,
w przeddzień święta Trzech Króli, cztery wokalistki ze szkolnego zespołu muzycznego Freony: Paulina Lipczyńska, Aleksandra Białek, Aleksandra Szarpak i Marysia Solis pojechały po lekcjach do starszych osób, by wspólnie z nimi śpiewać kolędy. Uczennicom towarzyszyły dwie opiekunki SKW, a wśród wokalistek były dwie wolontariuszki, opiekujące się systematycznie starszymi paniami w ramach szkolnego wolontariatu i jego współpracy z MOPS-em.

Poprzez śpiewanie kolęd, do którego od początku chętnie włączyli się pensjonariusze Domu Opieki, dziewczyny wniosły do tego miejsca dużo dobra, radości i uśmiechu. Seniorzy świetnie pamiętali słowa wielu kolęd, a prawie godzinny bogaty repertuar kolędowania
z pamięci był też dla dziewcząt dużym wyzwaniem. Pensjonariusze prosili o konkretne kolędy
i wszystkie śpiewane były do ostatniej zwrotki. Zapytane przez jednego z seniorów, kto ich nauczył tylu kolęd, miały trudności z odpowiedzią, tak jak trudno było im odpowiedzieć na pytanie jednej
z pracownic, dlaczego chcą pomagać starszym. To jest dla nich po prostu oczywiste. Dzieląc się swoim sercem, wrażliwością, czasem i talentem same były bardzo zadowolone z tego spotkania, potwierdzając znane powiedzenie, że dobrzy ludzie są szczęśliwi. Kiedy pensjonariusze dowiedzieli się, że dziewczyny mają tego dnia jeszcze próbę poloneza na studniówkę, jedna z pań wyraziła wielkie pragnienie obejrzenia tego tańca, na co dziewczyny zareagowały spontanicznie i przy wielkim aplauzie widowni zatańczyły cały taniec przy podkładzie muzycznym ze smartfona. Na koniec porozmawiały jeszcze z panią pielęgniarką na temat pracy z osobami starszymi i pożegnaliśmy się, obiecując kolejną wizytę wolontariuszy.

M.RCh i B.S.