5 stycznia 2018 roku pożegnaliśmy z żalem

Panią Teresę Zając, która w latach 1964 -1994 pracowała jako nauczyciel chemii i wychowawca w Zespole Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.

Zawsze emanowała życzliwością,  ujmującym spokojem  i niesamowitym poczuciem humoru. Pamiętam, że nie szczędziła swego  czasu dla nas młodych rozpoczynających pracę zawodzie. Potrafiła znaleźć właściwe słowa, które podnosiły na duchu, które motywowały do dalszej pracy.

Za zasługi w pracy pedagogicznej  i wychowawczej otrzymywała liczne wyróżnienia, dyplomy, nagrody i odznaczenia , w tym to najważniejsze odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi.

Panią Teresę postrzegałam i pamiętam jako wymagającego oraz troskliwego nauczyciela a przede wszystkim  dobrego  człowieka. Wierzę, że taki Jej  obraz mają również  moje koleżanki i koledzy, którzy pracowali z Panią Teresą oraz Jej uczniowie i wychowankowie.

Maria Zalech