Zakończenie roku szkolnego

25.06.2010r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyło się Zakończenie Roku Szkolnego 2009/2010 Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.

  Uroczystą akademię przygotowała klasa 1”c”(prowadzący: Mateusz Kubrak i Paulina Greszata, część artystyczna: Renata Krasecka, Kuba Wrotniak, Karolina Moniak, Ewa Muciek-Szewczyk, Aleksandra Kolibska oraz ponownie Mateusz Kubrak) wraz z wychowawcą – P.prof. Joanną Wójcik.
      Na początku wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn szkoły i słowa „Przeszłości śpiew jak echo brzmi…” wypełniły całą salę. Następnie Pani Dyrektor Katarzyna Teper zabrała głos i wręczyła najlepszym uczniom naszej szkoły nagrody.
      Zwycięzcy konkursów przedmiotowych z języka niemieckiego i angielskiego oraz wiedzy o lubelszczyźnie również zostali nagrodzeni. Nagrody te zostały wręczone przez organizatorów tych konkursów, a byli nimi: język niemiecki prof. Małgorzata Gajdzińska i prof. Barbara Witkowska , język angielski prof. Sylwia Janicka-Gorgol, prof. Aleksandra Żaba,wiedza o lubelszczyźnie prof. Karol Jakubaszek. Wyróżniający  się uczniowie biorący udział w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych również zostali obdarzeni nagoradami, a wręczył je prof. Jacek Lewczuk. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców – P.Alicja Kudelska.
       Uczniowie klasy 1”c” podziękowali Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu za wkład w kształcenie i wychowanie. Kwiaty wręczyli: Lidia Czerniec oraz Jacek Sowiński. Zaraz po tym odbyła się bardzo wesoła część artystyczna podczas której uczniowie wygłosili zabawne wierszyki. Całą imprezę uświetnił występ zespołu „Freony” pod kierownictwem prof. Sylwii Janickiej-Gorgol i prof. Jolanty Woźniakowskiej. Na zakończenie Mateusz Turski złożył wszystkim życzenia wakacyjne, „odpoczynku fizycznego i psychicznego oraz wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji…” . Pomimo małych i nieprzewidzianych usterek technicznych oraz po dość długim czasie spędzonym w NOK-u obecnym podobała się uroczystość. Po zakończeniu akademii Pani Dyrektor nagrodziła całą klasę 1”c” słodkim poczęstunkiem.

                                                                                                                                                  Przewodnicząca klasy 1”c” – Paulina Greszata