Warsztaty z korespondencji sztuk

Przygotowanie do egzaminu maturalnego to długi i bardzo złożony proces. Przygotowanie dojrzałego odbiorcy kultury to zadanie jeszcze trudniejsze. Żeby zrealizować obydwa cele trzeba podejmować różne działania, aby uczeń nie tylko pozyskał wiedzę ale również  zainteresował się otaczającą go sztuką.

W ramach rozbudzania zainteresowań humanistycznych odbyły się w naszej szkole warsztaty z korespondencji sztuk. Poprowadziła je pani dr Małgorzata Peroń – pracownik naukowy Katedry Krytyki Literackiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajęcia miały formę warsztatową. Pani doktor  pokazała naszym uczniom jak należy oglądać obraz i jak analizować dzieło sztuki. Zaprezentowała szereg ciekawostek na tematy korespondencji sztuk, pokazała przykłady ekfrazy i oryginalnych typografii. W warsztatach uczestniczyli maturzyści i uczniowie klas I i II rozszerzający język polski.

Jolanta Woźniakowska