Sztafeta pokoleń

W dniu 14 grudnia grupa naszych uczennic w ramach współpracy
z Nieformalną Grupą Kreatywnych współtworzyła Wieczorek Literacki
w kawiarni artystycznej Ewelina. Spotkaniu przyświecało motto
Sztafeta pokoleń – myśli ulotne… .
         Dziewczęta uświetniły wieczornice recytacją wierszy i występem wokalnym. Martyna Barszczewska zaprezentowała tekst Wisławy Szymborskiej pt. Kilkunastoletnia. Iryna Fesovets zajęła się interpretacją wiersza Ja autorstwa  Joanny Papuzińskiej. Julia Demczuk odczytała wiersz Tamten, Bolesława Leśmiana oraz odważyła się po raz pierwszy publicznie zaprezentować własne teksty poetyckie. Ukraińsko – białoruski duet w składzie Angelina Miroschnychenko i Angelina Lebied zaśpiewał piękne i nastrojowe ballady w języku rosyjskim. Tak jak poprzednie wieczorki również i ten miał swój niepowtarzalny klimat. Był taką chwilą na zatrzymanie się  w codziennym zabieganiu i oddaniu się refleksji na temat międzypokoleniowej ciągłości, umiejętności  komunikacji, wzajemnego zrozumienia
i słuchania.