Święta miłości kochanej ojczyzny

Mija kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Była ona pierwszą uchwaloną w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych.  Nie tylko dlatego jest ona dla nas powodem do dumy. Mimo tego, że   ustawy Konstytucji zostały wycofane, jej znaczenie było  olbrzymie. Stała się   dla Polaków symbolem odrodzenia i próby zdobycia niezależności politycznej. Chociaż Państwo Polskie znikło z mapy Europy, to jednak za późno już było na zburzenie rodzimego porządku prawnego. Naród polski żył nadal własną tradycja, kulturą i ciągłością  historyczno- prawną. Kierował się własnymi normami i trwał aż do odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku.
Ten ważny przekaz o doniosłości Konstytucji 3 Maja dla społeczeństwa polskiego, wybrzmiał   w naszej Szkole   podczas uroczystego  apelu. Montaż słowno –muzyczny został przygotowany przez młodzież mieszkającą w internacie, pod kierunkiem Pani Agnieszki Lalak- Gąski i Pani Marii Rejmak-Chęć oraz Pani Sylwii Janickiej- Gorgol, odpowiedzialnej za występ zespołu Freony.
Następnie Pani Dyrektor Alina Gomółka w nawiązaniu do  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreśliła znaczenie współczesnego patriotyzmu i uroczyście zainaugurowała  akcję Rady Powiatu Puławskiego “Podpis dla Niepodległej”, która trwa do 30 września 2018r.
Swój czytelny podpis złożyli niemal wszyscy uczestnicy uroczystości, ponieważ patriotów wśród naszej młodzieży z pewnością nie brakuje.

A. Lalak – Gąska
M. Rejmak – Chęć