Światełko dla tych, którzy już odeszli

Jak co roku młodzież internacka odwiedziła miejsca  pamięci i groby zmarłych nauczycieli tworzących historię naszej Szkoły.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła w tym roku płyta nagrobna z napisem: „mgr Zbigniew Chmielewski 1.V.1922 – 25.VI. 1967. Napis wkomponowano w symboliczny krzyż harcerski, przypominający o wielkiej pasji harcerskiej tego legendarnego nauczyciela naszej Szkoły.

Zbigniew Chmielewski był geografem i nauczycielem chemii. Należał do pokolenia Kolumbów. Był w trakcie nauki w puławskim liceum, kiedy jemu jak i wielu jego rówieśnikom, naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Walczył w obronie Ojczyzny, przeszedł szlak bojowy do Berlina. Po wojnie kontynuował naukę w Lublinie. Do Nałęczowa trafił w 1949 r. Wychowany w duchu harcerskim, stworzył legendarny szczep „Błękitnych”. Dzięki jego aktywności i charyzmie w szkole panowała harcerska atmosfera. Miał wiele pasji i zainteresowań, którymi zarażał młodzież. Był pilotem Lubelskiej Chorągwi ZHP, odpowiedzialnym za harcerską działalność żeglarską, nie tylko w Nałęczowie, ale na terenie całego województwa, łączył je z zajęciami szkutniczymi. Prowadził działalność turystyczną i artystyczną. Organizował bale maskowe, biwaki, rajdy, spływy kajakowe, obozy, wycieczki. Z jego inicjatywy ufundowano sztandar szczepu „Błękitnych”, który jest pamiątką historyczną „Żeroma”. Był również Społecznym Opiekunem Zabytków, żył szybko, aktywnie. Zmarł 25.VI 1967 r. w drodze na Turbacz w wieku 45 lat. Śmierć zaskoczyła go w trakcie organizacji kolejnego obozu harcerskiego.