Rywalizacja o tytuł Mistrza Ortografii

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny Zostań Mistrzem Ortografii. Ponownie organizacją tego dużego przedsięwzięcia zajęła się Pani Bożena Kursa przy pomocy Pani Moniki Wichy. Tak jak w poprzedniej edycji patronat merytoryczny nad konkursem sprawował Instytut Filologii Polskiej UMCS. W tym roku wystosowany został również wniosek do Pani Teresy Misiuk,  Lubelskiego Kuratora Oświaty z prośbą o objęcie patronatem honorowym naszego przedsięwzięcia. Uzyskano pozytywną odpowiedź.

Konkurs z każdym rokiem nabiera coraz większego rozmachu. Do tegorocznej rywalizacji oprócz szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu puławskiego, zaproszenie przyjęły placówki lubelskie m. in. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, a nawet Gimnazjum z Pszczelej Woli. Formuła konkursu nie uległa zmianie. Przewidziane zostały dwie kategorie: dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i dla szkół ponadpodstawowych. Finał poprzedzały szkolne eliminacje, które wyłoniły trzyosobowe reprezentacje
z poszczególnych placówek.

Czterdziestu finalistów zmierzyło się z dyktandem i testem, sprawdzającym znajomość zasad ortografii i interpunkcji. Po części konkursowej wszyscy z napięciem oczekiwali na ogłoszenie wyników rywalizacji. W celu uprzyjemnienia tego czasu przygotowano dla uczestników zarówno ucztę duchową – projekcję  filmu Twój Vincent jak i  kulinarną.

Gościem specjalnym konkursu była Pani Prof. Iwona Morawska z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Laureaci konkursu z jej rąk otrzymali dyplomy i nagrody. Dla wszystkich uczestników i ich nauczycieli przygotowano podziękowania i upominki.

Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszym konkursem. W ten sposób możemy popularyzować i promować modę na dobrą znajomość języka polskiego wśród coraz liczniejszej grupy młodzieży. Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania za podjętą  próbę  zmierzenia się z dyktandem i testem konkursowym, w  których poprzeczka skali trudności podniesiona była bardzo wysoko.

Gratulujemy laureatom II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego
Zostań Mistrzem Ortografii. Są nimi:

Kategoria szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii uzyskała Patrycja Żyłka z Gimnazjum w Piotrowicach, uczennice przygotowała Pani Agnieszka Łuszczyńska – Paszko.
II miejsce Aleksandra Dziedzic z Publicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli,
III miejsce Weronika Szewczyk również z Publicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli, uczennice przygotowała Pani Magdalena Pielecka – Szafruga
kategoria szkół ponadpodstawowych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Kamila Sadlak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, uczennice przygotowała Pani Justyna Malicka,
II miejsce Barbara Michalska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach,
III miejsce Mateusz Bernacki również z II Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, uczniów przygotowała Pani Renata Marcinko.

Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów: Nałęczowskiej Spółki Handlowej, Nałęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji, Piekarni M. i K. Zubrzyccy, Centrum Promocji UMCS, Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc
i współpracę.