Obsługi turystycznej

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury , pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.
Technik obsługi turystycznej ustala , koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej , zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata , które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

Do zadań technika obsługi turystycznej należy:
• kompleksowe świadczenie usług turystycznych
• organizowanie i realizacja imprez turystycznych
• rozliczanie ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego
• ustalanie,  koordynowanie i nadzór realizacji obsługi turystycznej , zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata , które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwolą mu na profesjonalną obsługę klienta
• sporządzanie ofert turystycznych w języku polskim i obcym.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych tj.:
– biura podróży i agencje turystyczne,
– ośrodki informacji turystycznej,
– organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki,
– hotele i domy wczasowe,
– fundacje i stowarzyszenia.

Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym. Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych wyżej biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.