NASZ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

27 kwietnia zakończyliśmy w naszej szkole akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum”, która trwała od 14 marca.

Szkolny Klub Wolontariatu „Adiutor” przeprowadził na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia różne działania. Na ściennej gazetce SKW ukazały się informacje promujące naszą akcję, apelowaliśmy o włączenie się do niej całej szkoły. Wolontariuszki z „Adiutora” własnoręcznie wykonały ozdoby wielkanocne, które sprzedawały 18 marca na kiermaszu przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, a także wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. Przeprowadzono też zbiórkę do puszki podczas kiermaszu, a także przed nałęczowskim marketem, na zebraniu rodziców i na przerwach w szkole. W ramach tej akcji wolontariuszki sprzedawały w szkole upieczone przez siebie czekoladowe babeczki. W działania te zaangażowało się 21 wolontariuszy oraz czterech sympatyków naszego klubu.

W akcję włączyła się cała społeczność szkolna kupując różne wyroby, bądź wrzucając pieniądze do puszki. Szczególnie hojna okazała się klasa II LO, która zorganizowała zbiórkę klasową i przekazała na ten cel 250 zł. Klasa III Teh zakupiła swojej wychowawczyni dużego świątecznego łabędzia, wykonanego przez wolontariuszki z papierowej wikliny, a wychowawcy z internatu kupili puszystego wielkanocnego zająca.

Dnia 9 maja odbyło się komisyjne liczenie pieniędzy z puszki i podsumowanie całej akcji. W składzie komisji były opiekunki SKW: panie M. Rejmak-Chęć i B. Surdacka oraz wolontariusze: M. Sitek, P. Kwiecień i D. Mrozek.

Zebrana kwota wyniosła 1593,64 zł.                        
Kiermasz świąteczny: 725,10
Sprzedaż babeczek:    150,00
Klasa II LO:               250,00
Puszka:                       468,54

Na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci wpłacono 1600 zł.

Przypominamy, że dla Hospicjum im. Małego Księcia uczniowie naszej szkoły zagrali też koncert w NOK-u, o którym była już wcześniej informacja. Zebrano na nim również wysoką kwotę.

B. Surdacka
M. Rejmak-Chęć