LEKCJA ANATOMII W COLLEGIUM ANATOMICUM

LEKCJA ANATOMII W COLLEGIUM ANATOMICUM

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

była jedną z najciekawszych i na pewno najbardziej emocjonującą lekcją, w jakiej uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie. Coroczne wyjazdy uczniów liceum, którzy realizują rozszerzony program nauczania biologii do Zakładu Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie wpisały się   w tradycję szkoły i są wydarzeniem bardzo oczekiwanym przez młodzież.

Każda z grup, która po raz pierwszy ma zaszczyt przekroczyć próg tego miejsca przechodzi całą ścieżkę edukacyjną przez długie korytarze zakładu anatomii wypełnione preparatami mokrymi, korozyjnymi i kostnymi. Po dwóch lekcjach anatomii w części muzealnej zakładu, uczniowie są odpowiednio przygotowani do kolejnej  – ostatniej i najbardziej oczekiwanej lekcji w prosektorium.

U wszystkich uczestników tych szczególnych zajęć widoczny jest pewien niepokój i ciekawość, powaga i wzruszenie oraz niezwykłe skupienie nad każdym słowem wypowiadanym przez prowadzącego lekarza pana Mateusz Szymańskiego. Jego mistrzostwo dydaktyczne pozwala szybko przezwyciężyć lęk  i rozbudzić potrzebę poznania tajemnic ludzkiego ciała.

Uczniowie po zakończeniu zajęć opuszczają to szczególne miejsce, gdzie „ UMARLI SŁUŻĄ ŻYWYM”,  w absolutnym milczeniu, pełni szacunku dla tego miejsca i podziwu dla wiedzy młodego lekarza, pasjonata anatomii – mistrza dydaktyki, dzięki któremu takiej lekcji się nie zapomina.