Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV

12 grudnia uczestniczyliśmy w XVIII Międzyinternackim Konkursie Wiedzy o  AIDS i HIV, zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach. Konkurs składał się z dwóch kategorii: testu wiedzy i pracy plastycznej. Wiedzą z zakresu AIDS  i HIV miały okazję wykazać się Luiza Solis i Iryna Fesovets. Swoimi umiejętnościami plastycznymi pochwalić mogły się Alina Pochtar, Kamila Pochtar, Neonila Rozkowa i Luiza Solis. W tej kategorii Luiza Solis zajęła III miejsce. Celem konkursu było przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas i nadal najskuteczniejszą „szczepionką” na HIV jest wiedza. Bardzo serdecznie gratulujemy wyników wszystkim uczestnikom.