Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA
Zawsze modny i potrzebny zawód

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu ekonomisty, a także pozwala wykształcić skrupulatność, precyzję myślenia oraz zdobyć wiedzę marketingową. Wybierając ten kierunek nauczysz się korzystać z narzędzi ekonomicznych i informatycznych oraz zapoznasz się z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów.

Uczniowie kierunku technik ekonomista w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:
• nauczą się prowadzić księgi rachunkowe i ewidencjonować operacje gospodarcze różnych firm i podmiotów działających na rynku,
• poznają zasady rachunkowości od podstaw,
• będą księgować operacje gospodarcze w tradycyjny sposób, ale i również w dobrze wyposażonej pracowni ekonomiczno-informatycznej,
• poznają zasady zastosowania technik  komputerowych w ekonomii,
• nauczą się obsługi programu InsertGT, który jest najpopularniejszym program księgowym stosownym na rynku i  używanym przez wiele firm oraz biur obrachunkowych.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:

  1. 35 planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
  2. 36 prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej.

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się  egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat
dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik ekonomista.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
• obliczanie podatków,
• prowadzenie spraw kadrowo – płacowych w organizacji,
• prowadzenie rachunkowości,
•wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań organizacji.

Posiadając takie umiejętności absolwent kierunku technik ekonomista będzie mógł podjąć pracę  w następujących instytucjach:banku, biurze podatkowym, prywatnej firmie, instytucji samorządowej, rządowej i pozarządowej, firmie ubezpieczeniowej oraz w wielu innych jednostkach.Ponadto będzie mógł otworzyć własną działalność gospodarczą.