Dyktando Niepodległościowe

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny. W tym konkursie udało się połączyć dwie niewątpliwe korzyści dla uczestników – rywalizację w tradycyjnym dyktandzie z okazją do uczenia się historii Polski w niekonwencjonalny sposób. Mariaż wiedzy z języka polskiego i z historii sprzyja niewątpliwie refleksji młodzieży nad językiem ojczystym w kontekście pojawiających się w tekstach postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że dla tych, którzy przystąpili do pisania Dyktanda Niepodległościowego było to święto historii
i języka ojczystego oraz żywa lekcja patriotyzmu.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.
W roku jubileuszu 100. lecia odzyskania niepodległości dyktando odbyło się w sześciu województwach Polski południowej: dolnośląskim,  lubelskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim oraz w szkołach polskich za granicą. Lubelskim koordynatorem konkursu było II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Patronat honorowy sprawował Lubelski Kurator Oświaty. Etap szkolny odbył  się jednocześnie we wszystkich szkołach, uczestniczących w przedsięwzięciu  – 09. 10 2018 r. o godz. 13.00. Tekst dyktanda przygotowany został przez Stowarzyszenie Polonistów w konsultacji
z historykiem.

Cieszymy się, że również i  nasi uczniowie włączyli się do tego projektu. Do eliminacji szkolnych przystąpiły 23. osoby. Szkolna komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wytypowała czterech przedstawicieli do finału województwa lubelskiego. Po weryfikacji dokonanej przez organizatora do rywalizacji w II etapie  przystąpiły 3 licealistki z LO im. Stefana Żeromskiego – Zofia Kręcisz i Ilona Watras z kl. pierwszej oraz Julia Szlendak z kl. trzeciej.  Finał w każdym województwie odbył się 07. 11. 2018 r. W gronie laureatów finału województwa lubelskiego uplasowała się Ilona Watras. W dniu 29 listopada na uroczystym podsumowaniu konkursu z rąk Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrała dyplom i nagrodę. Jesteśmy z jej dumni i życzymy jej dalszych sukcesów. W programie uroczystości znalazł się spektakl Klasa dla Niepodległejpoświęcony Uczniom Zamoyszczaka –Żołnierzom, poległym w obronie Ojczyzny w latach 1918-1920.
W przedstawieniu odtworzony został  klimat lat dwudziestych Lublina, kiedy to młodzież szkolna uczyła się, bawiła i podejmowała niełatwe decyzje o oddaniu młodych lat na służbę Ojczyźnie. Spektakl oparty na wspomnieniach uczniów-żołnierzy wzruszał i inspirował do refleksji. Po gali wszyscy laureaci i ich opiekunowie zaproszeni zostali na tematyczny spacer po Lublinie „ Szlakiem Niepodległości”. Tegoroczne dyktanda zarówno w pierwszym szkolnym etapie,  jak i w finale poświęcone były, do tej pory nieco pomijanej w naszej arcybogatej historii,  kwestii  znaczącego udziału kobiet, zarówno w walce zbrojnej, jak
i w służbie cywilnej.

Udział szkoły w projekcie był dobrym pomysłem na włączenie się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy nadzieję, że angażowanie młodzieży do takich akcji, przyczynia się do pogłębiania świadomości, że poprawne posługiwanie się polszczyzną, to wyrażanie szacunku dla tych, którzy ją tworzyli, to obowiązek, zwłaszcza,  ludzi wykształconych, to też wyznacznik naszego patriotyzmu. Tego typu przedsięwzięciom przyświecają bowiem różne cele – służą nie tylko uczczeniu Jubileuszu, ale również przyczyniają się do kształtowania wśród młodzieży postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.