Dnia 4-tego stycznia 2018 roku odeszła od nas

Pani Profesor Danuta Borkowska

Wieloletni nauczyciel fizyki, oddany wychowawca młodzieży, prawy i dobry człowiek.

My jej uczniowie będziemy na zawsze nosić w pamięci jej ciepły uśmiech, serdeczność, otwartość i wyjątkowy takt pedagogiczny w pracy z młodzieżą. Pamiętamy niezwykłe lekcje fizyki, do których pani profesor była doskonale przygotowana i dla której praca nauczyciela była prawdziwą pasją. Pamiętamy jej odwagę w kształtowaniu naszych postaw i szczególne ciepło w szczerych rozmowach z uczniami.

Pochylamy się dziś przed inteligencją naszej Pani Profesor, klękamy przed jej dobrocią.

Cześć jej pamięci!

Wdzięczni absolwenci

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie