PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

W dniu 18-tego grudnia uczniowie klasy pierwszej liceum, oraz przyrodnicy z klas drugich i trzecich wzięli udział w zajęciach praktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Inicjatorem tych zajęć był absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego Adrian Kruk, który obecnie jest studentem drugiego roku Ratownictwa Medycznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Adrian razem z innymi studentami tego kierunku wyjaśnili aspekty prawne dotyczące obowiązku udzielania pierwszej pomocy, omówili działania mające na celu przywrócenie czynności oddechowych i krążeniowych poszkodowanego. W części praktycznej zajęć uczniowie pod okiem młodych instruktorów prowadzili resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomach. Zajęcia odbywały się równolegle w dwóch grupach, w efekcie których przeszkolono i zmotywowano do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia czterdziestu licealistów. Zdobyte umiejętności są potrzebne każdemu, kto w szczególnych okolicznościach zagrożenia życia potrafi działać RATUJĄC ŻYCIE.

M.Czępińska – Kubiak